Algemeen/multidisciplinair

Over smaak, zintuigen, zin en zinsbegoocheling - Het zit soms anders dan je denkt...

- 4 colleges - € 99,50

Deze cursus behandelt twee hoofd onderwerpen. Beiden hebben met onderzoek te maken, en beide met de kans dat je op het verkeerde been komt te staan. Twee colleges gaan in op de smaak van voedsel, de zintuigen waarmee we deze ervaren en de rol die onder andere smaak speelt in ons eetgedrag. De andere twee middagen bespreken we valkuilen, misverstanden en misleiding met gegevens en statistiek waar je dagelijks mee te maken kunt krijgen.

Lezing voorjaar - Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede.

Ziegelaar, drs. Arnold - 1 lezing - € 7,50

Op vrijdag 23 maart verzorgt filosoof Arnold Ziegelaar een inleiding over zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede. Wat is bewustzijn eigenlijk? Hoe hangt het samen met ruimte en tijd? Op welke wijze kunnen hersenen bewustzijn of ziel voortbrengen? Of kunnen ze onafhankelijk van de hersenen bestaan?