Senioren Academie Sociëteit

De Senioren Academie Sociëteit (SAS) is een zelfstandige en multidisciplinaire studiekring van emeriti en oud-docenten. Zij spoort belangrijke nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op en wijdt kritische beschouwingen aan actuele maatschappelijke thema's.

In het cursusaanbod van de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe zijn jaarlijks enkele cursussen te vinden die afkomstig zijn uit de gelederen van de Senioren Academie Faculteit. Meer informatie kunt u vinden op www.safgroningen.nl