Stichting Vrienden van de Senioren Academie

De Stichting Vrienden van de Senioren Academie is een organisatie van en voor de cursisten en is actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Senioren Academie.

De voornaamste activiteiten zijn:

* Het verlenen van steun aan de Senioren Academie;
* Het behartigen van de belangen van de cursisten;
* Het organiseren van ontmoetingen en culturele excursies 
   voor cursisten;
* Het periodiek uitgeven van de Vriendenpost: het
   communicatie- en informatiemiddel voor donateurs en
   sympathisanten.

Donateurs van de Stichting Vrienden van de Senioren Academie hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Vriendenmiddag en ontvangen 3x per jaar de Vriendenpost.

Voor meer informatie: www.vriendenhovogroningen.nl