Geschiedenis en archeologie

Holland aan de Ganges - Nederlands (VOC) erfgoed in India

Pol, drs. B. van der - 6 colleges - € 140,00

Geannuleerd

Voor velen zal het een verrassing zijn dat de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ruim 200 jaar in India heeft gezeten. Tussen 1602 en 1825 hadden ze talrijke vestigingen langs de kust van India tot zelfs honderden kilometers landinwaarts aan de heilige rivier de Ganges. Nog altijd zijn er in India VOC-forten, kerken, huizen en imposante begraafplaatsen te vinden. In deze 6-delige cursus wordt speciale aandacht besteed aan de best bewaard gebleven VOC-vestigingen in Cochin (Malabar) en Chinsurah (Bengalen). Zo werkte de VOC in Cochin nauw samen met de joodse gemeenschap en stond Chinsurah bekend als een 'vette weyde'.

Pruisen, de zandbak van de Duitse Keizer, 1701-1918 - Een kleine grootmacht bepaalt de geschiedenis van Europa

Hoogenboezem, drs. Klaas - 6 colleges - € 140,00

Pruisen bestaat niet meer. Het is in 1947 opgeheven door de geallieerden. Alle oorlogsellende die Duitsland had gebracht, werd toegeschreven aan dit land. Deze slechte reputatie heeft Pruisen niet verdiend. De fanatiekste nazi's kwamen vooral uit Oostenrijk. Pruisen werd ooit in de geest van de Verlichting bestuurd. Er was brede godsdienstige tolerantie, een ruimhartige asielpolitiek en de ambtenaren waren niet omkoopbaar.

Geschiedenis van Fryslân -

Woude, drs. Siem van der - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Fryslân kent een lange en rijke historie. Met de Friese vrijheid in de vijftiende eeuw als startpunt van deze cursus wordt in een zestal colleges een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese geschiedenis gegeven. De cursus kent een algemene invalshoek en gaat in op de onderwerpen die in de verschillende perioden bepalend waren: politiek en bestuur, economie, landschap, religie, identiteit en cultuur. In elk college wordt een bepaalde periode behandeld en daarbij komen zoveel mogelijk de diverse invalshoeken aan de orde. 

‘LEOVERDIA METROPOLIS FRISIAE’ - Leeuwarden in de Gouden Eeuw

- 7 colleges - € 161,50

De Gouden Eeuw staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. Boeken, tentoonstellingen en een veelbekeken 13-delige televisieserie van Andere Tijden zetten echter vooral "Holland" in het licht. Maar ook Friesland, na Holland en Zeeland het rijkste gewest van de Zeven Provinciën, maakte in de zeventiende eeuw in velerlei opzichten een bloeiperiode door. Hetzelfde gold niet minder voor het autonome Leeuwarden, dat toen in de ranglijst van Nederlandse steden de tiende plaats bezette.

Geschiedenis van Rusland en de Verenigde Staten - Een vergelijking

Renner, prof. dr. Hans, Bosscher, prof. dr. Doeko - 10 colleges - € 225,00

Het Rusland van de autocratische president Vladimir Poetin en de Verenigde Staten met de populistische president Donald Trump aan het roer: de Amerikaanse verkiezingen van november van het vorige jaar zorgden voor een onverwachte wending. Trump met zijn "America First" brak radicaal met de politieke koers waarmee wij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vertrouwd zijn geraakt. In het jaar 2018 vinden in Rusland bovendien presidentsverkiezingen plaats. De winnaar is reeds bekend: Vladimir Poetin. Reden te meer om aandacht te schenken aan de historische achtergronden en de huidige problematiek van beide landen.